Keskipohjola

NECL II -hanke hyväksyttiin!

North East Cargo Link II (NECL II) -hanke hyväksyttiin Itämeren maiden ohjelmassa. Västernorrlannin lääninhallitus ja Keskipohjola-komitea sekä partnerit Suomesta, Ruotsista ja Norjasta jättivät keväällä hankehakemuksen jatkaakseen itä-länsi liikennekäytävän kehittämistä.

Hankkeessa tullaan työskentelemään Keskipohjolan kuljetuskäytävän kehittämisen puolesta, jolla on yhteydet myös Isoon-Britanniaan, keskiseen Eurooppaan ja Venäjälle.

Hankkeessa tullaan:

• Luomaan parempia olosuhteita niin maanteillä, rautateillä kuin satamissa, kiinnittämällä huomiota käytävän pullonkauloihin sekä kehittämällä intermodaaleja ratkaisuja ja kombiterminaaleja sopiville paikoille kuljetuskäytävällä.

• Markkinoimaan käytävällä olevia liiketoimintamahdollisuuksia sekä etsimään uusia konsepteja merenkulun osalta.

• Kehittämään uusia logistisia ratkaisuja erilaisille tavarankuljetuksille ja kaupalle Keskipohjolan maiden ja Venäjän/Aasian välillle.

• Kehittämään operatiivinen kuljetusjärjestelmä vähentämään tyhjien ja vajaiden kuljetusten määrää.

Kolmivuotisen hankkeen suunnittelubudjetti on n. 3,3M€ ja mukana on 23 partneria Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.
Västernorrlannin läänihallitus on hankkeen pääpartneri. Muita hankkeen toimijoita ovat mm. Keskipohjola-komitea, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntaliitot, Seinäjoen elinkeinokeskus ja Parikkalan kunta sekä eri maiden liikenneviranomaistahoja, mm. Keski - ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten liikenteen ja infrastruktuurin vastuualueet.
Lisäksi hanketta tukevat useat nk. liitännäispartnerit, mm. NECLA -yhdistys ja elinkeinoyhtiöitä.

Lisätietoja:
Jon Hillgren, kansliapäällikkö
Puh. +46-611-803 55
Gsm. +46-73-274 44 93
S-posti: jon.hillgren@lvn.se

Uutinen hankkeesta Norden.org- sivustolla:
http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/transportkorridor-ska-foerbinda-atlanten-och-rysslandlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan