Keskipohjola

Palkinnonsaajat Pohjolan Vihreä Vyöhyke- ympäristö- ja energiapalkinnoissa 2009

Keskipohjola-komitean ympäristö- ja energiapalkinnot jaetaan toisen kerran.  Tänä vuonna palkinnonsaajat ovat vuosikurssi 9 Fjällsjö-koulusta Backessa, Strömsundin kunnassa Jämtlannin läänissä sekä Grønn Barneby — Vihreä lastenkaupunki —toiminta Trondheimin kunnassa Sør-Trøndlagin fylkessä. Keskipohjola-komitea on vuonna 2009 päättänyt painottaa lapsia ja nuoria palkintojenjaon perusteissa. Palkinnot ovat 30 000 Ruotsin kruunua.

Pohjolan Vihreä Vyöhyke on Keskipohjola-alueen yhteinen profiili, joka on syntynyt elinkeinoelämän ja maaseutukehittämisen yhteistyön tarpeesta koskien energia- ja ympäristökysymyksiä. Kaikki toiminta, jota tehdään Keskipohjolassa varmistamaan tulevien sukupolvien hyvinvointi istuu luonnollisesti käsitteen "Pohjolan Vihreä Vyöhyke" alle.

Keskipohjola-komitean ympäristö- ja energiapalkintojen tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä Keskipohjolassa sekä vahvistaa alueen profiilia ekologisesti kestävänä alueena. Palkintojen tavoitteena on myös innostaa palkinnonsaajia jatkamaan työtään ja siten innostaa myös muita Keskipohjola-alueen toimijoita toimimaan hyvän ympäristön ja kestävien energiaratkaisujen puolesta.

Palkinnot jaetaan virallisesti Keskipohjola-komitean syyskokouksessa 3. marraskuuta Pietarsaaressa, palkinto jaetaan shekin muodossa. Alla olevat palkintojensaajat on valittu monien hyvien ehdokkaiden joukosta.

Pohjolan Vihreä Vyöhyke, energiapalkinto 2009 myönnetään vuosikurssi 9:lle Fjällsjö-koulusta Backessa, Strömsundin kunnassa Jämtlannin läänissä.
Luokka saa palkinnon tärkeästä työstään ja innostuksestaan uusiutuvan energian parissa. Oppilaat työskentelevät vuoden 2009 aikana projektissa, jossa erityispainopiste on tuulivoimassa. Alan tietoutta kasvatetaan mm. opintoretkien kautta, joita tehdään suuriin, alueella rakenteilla oleviin tuulivoimapuistoihin sekä rakentamalla malli tuulivoimasta, joka käytännönläheisesti osoittaa kuinka ympäristöystävällistä energiaa tuotetaan ja varastoidaan ja kuinka se pyörittää koulun elektronisia laitteita. Projektin avulla lisätään oppilaiden tietoutta asiasta sekä luodaan kiinnostusta alan jatko-opintoihin asti, sillä ajankohtaisella alalla tulee tulevaisuudessa myös olemaan osaajien tarvetta. Toiveena on myös, että nuoret löytäisivät mielenkiintoisia työpaikkoja ja voisivat siten jäädä kotiseuduilleen töihin. Maaseutu tarvitsee kestävää kehitystä varten innostuneita ja toimeliaita nuoria taantumisen välttämiseksi.

Pohjolan Vihreä Vyöhyke, ympäristöpalkinto 2009 myönnetään Grønn Barneby — Vihreä lastenkaupunki —toiminnalle Trondheimin kunnassa Sør-Trøndlagin fylkessä.
Kunnan ansioita on lasten ja nuorten varhainen osallistaminen ympäristötyöhön. Trondheimin kokemukset ovat osoittaneet, että lasten osallistuminen ympäristötyöhön tuottaa tuloksia.  Grønn Barneby -toiminta Trondheimin kunnassa merkitsee hyvien käytäntöjen ja asenteiden kehittämistä lasten ja nuorten parissa, ja Vihreän lipun alainen toiminta on yksi työvälineistä, jonka avulla esikouluissa ja kouluissa toteutetaan ympäristökasvatusta ja kestävää kehitystä.  Työ sisältää moninaisia teemoja, mm. energiankulutusta, ilmastonmuutoksen huomioivaa ruokaa, kierrättämistä ja ekologista viljelyä. Kunnan verkostossa on n. 90 esikoulua ja 40 koulua, joista sadalle on myönnetty Vihreä lippu. Grønn Barneby on myös aktiivisesti mukana kansainvälisessä Vihreän lipun verkostossa ja toimii lokakuussa 2009 isäntänä verkoston suurkokouksessa, johon 48 maata osallistuu.

Lisätietoja: Jon Hillgren, Kansliapäällikkö

MediatiedotePDF

Rehtori Britt-Marie Rosendahl sekä oppilaat Sofia Dahlén Sjöberg ja Maria Persson vastaanottivat palkinnon Fjällsjö-koulun puolesta.
Anne-Grete Glørstad vastaanotti palkinnon Grønne Barnebyn puolesta. Kuvassa myös Arne Braut, Sör-Tröndelag fylkeskommunin varapuheenjohtaja (vas.) sekä Peter Boström, Keskipohjola-komitean puheenjohtaja.