Keskipohjola

Pohjoismaiden neuvosto kokoaa aloitteita Keskipohjolan infrastruktuurin parantamiseksi

Pohjoismaiden neuvosto päätti kokouksessaan 27.-29. 10. Tukholmassa aloittaa kartoittamisen niistä aloitteista ja hankkeista, joita on käynnissä Keskipohjolan infrastruktuurin kehittämiseksi.

Keskipohjola-komitean yhteistyön tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja kasvua Keskipohjolassa, perustuen yhteiseen historiaan ja kulttuuriperintöön sekä yhteiseen
aluekehittämistahtoon. Rajat ylittässä yhteistyössä painotetaan mm. itä-länsi liikenneyhteyksien parantamista Keskipohjolan kuljetuskäytävällä.

Keskipohjola-komitean valmistelutyötä Pohjoismaiden neuvostossa on edesauttanut kansanedustaja Lauri Oinosen jäsenehdotus Keskipohjolan liikenneinfran parantamisesta. Pohjoismaiden neuvosto on nyt päättänyt antaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle tehtäväksi kartoittaa infrastruktuuripanostukset Keskipohjolassa. Tehtävä raportoidaan neuvoston kokouksessa ensi syksynä ja myös Keskipohjola-komitean odotetaan osallistuvan kartoitustyöhön.

Neuvoston päätös löytyy täältäPDF.

Lisätietoa antaa kansliapäällikkö Jon Hillgren.