Keskipohjola

Pohjolan Vihreä Vyöhyke- energiapalkinto 2010 May-Britt Häggille

Peter Boström, voittaja May-Britt Hägg ja Arne Braut
Keskipohjola-komitean energiapalkinto jaetaan jo kolmannen kerran.  Tänä vuonna palkinnonsaaja on professori May-Britt Hägg, Trondheimin yliopistosta. Palkinto on arvoltaan
30 000 Ruotsin kruunua.

Pohjolan Vihreä Vyöhyke on Keskipohjola-alueen yhteinen profiili, joka on syntynyt elinkeinoelämän ja maaseutukehittämisen yhteistyön tarpeesta koskien energia- ja ympäristökysymyksiä. Kaikki toiminta, jota tehdään Keskipohjolassa varmistamaan tulevien sukupolvien hyvinvointi istuu luonnollisesti käsitteen "Pohjolan Vihreä Vyöhyke" alle.

Keskipohjola-komitean ympäristö- ja energiapalkintojen tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä Keskipohjolassa sekä vahvistaa alueen profiilia ekologisesti kestävänä alueena. Palkintojen tavoitteena on myös innostaa palkinnonsaajia jatkamaan työtään ja siten innostaa myös muita Keskipohjola-alueen toimijoita toimimaan hyvän ympäristön ja kestävien energiaratkaisujen puolesta.

Palkinto jaettiin virallisesti Keskipohjola-komitean syyskokouksessa 17. marraskuuta Jyväskylässä, palkinto jaettiin shekin muodossa.

Pohjolan Vihreän Vyöhykkeen energiapalkinto 2010 myönnetään professori May-Britt Häggille, Norjan teknis-luonnontieteellisestä yliopistosta Trondheimista.
Hägg on ollut mukana kehittämässä uutta hiilimembraania, jota hyödynnetään mm. metaanikaasujen puhdistuksessa, tällä membraanitekniikalla pyritään lisäämään biometaanikaasujen käyttökelpoisuutta autoilussa. Teknologia hyödyntää luonnon omia erotteluprosesseja, ja toimii samalla periaatteella kuin esim. keuhkot ja munuaiset ihmisellä. Häggin kehittämä tekniikka mahdollistaa kaasujen erottelemisen ilman kemikaaleja ja muita haitallisia aineita. Hiilimembraanissa yhdistyvät korkea erottelukyky ja laatu, joka puolestaan vähentää kaasutuotannon kustannuksia.

May-Britt Hägg on vahvasti ympäristötietoinen henkilö ja on vuosien ajan työskennellyt kaasujen puhdistukseen liittyvien teknologisten ratkaisujen kanssa. Hänen tutkimuksensa uusiutuvan energian ja ympäristöteknologian parissa sisältyy myös Keskipohjola-komitean keväällä 2010 antamaan lausuntoon aiheesta.

Muut palkintoehdokkaat olivat:
Risto Jousiniemi Windside, Finbio, KO Tulostekniikka Oy, sekä Biokaasutraktorin ja biokaasu-aggregaatin kehittämishanke Valtralla, kaikki Keski-Suomesta. Lisäksi Jeppo Kraft Andelslag Pohjanmaalta, Joakim Byström Absolicon, Västernorrlannista sekä Green Highway —yhteishanke Jämtlannin, Västernorrlannin ja Etelä-Tröndelagin välillä.

Lisätietoja :
Jon Hillgren
Kansliapäällikkö/ Director
Keskipohjola-komitea / Mid Nordic Committee
County Council of Västernorrland, SE-87185 Härnösand
Tel +46-611-803 55, Mob +46-73-274 44 93, Fax: +46-611-80152
Email: jon.hillgren@lvn.se

TiedoteWord