Keskipohjola

Ilmoita rajaesteestä

Mikä on rajaeste?
Rajaesteen määritelmä tässä yhteydessä on mikä tahansa ongelma, joka estää tai vaikeuttaa ihmisten ja yritysten/eri toimijoiden mahdollisuuksia toimia esteettömästi Pohjolan rajojen yli. Ainoastaan sellaiset ongelmat, jotka johtuvat lainsäädännöstä sekä eri lakien soveltamisesta (myös EU-lakien) tai viranomaisten ja vastaavien tahojen hallinnollisista soveltamisista, luetaan rajaesteiksi. Rajaesteiksi ei lueta esteitä, jotka johtuvat virheellisestä tai puutteellisesta tiedosta.

Keskipohjola-komitea työskentelee rajaesteiden poistamisen puolesta Keskipohjolassa ja voi auttaa osaltaa rajaesteiden ilmoittamisessa tietokantaan, linkki: Nordiska Ministerrådets databas över gränshinder.linkki toiselle sivustolle

Lisätietojen saamiseksi, ota yhteyttä kansliaanavautuu uuteen ikkunaan.