Keskipohjola

Seminaari koulupudokkaista

Keskipohjola-komitea on päättänyt rahoittaa70 000 NOKilla seminaaria, jossa käsitellään koulupudokkaita, eli nuoria, jotka keskeyttävät opintonsa. Seminaaria suunnitellaan kevääksi 2010.

Keskipohjola-komitea on useissa yhteyksissä osoittanut mielenkiintoa yhteistyöhankkeen käynnistämiseksi aihealueesta. Myös Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunta on peräänkuuluttanut pohjoismaista tutkimusyhteistyötä pudokkaiden tilanteesta.
 
Keskipohjola-komitea tukee yhteisen seminaarin järjestämistä, joka on suunnattu koulutuspuolen asiantuntijoille Keskipohjolan alueella. Seminaarissa on tarkoitus tarkastella eri alueiden koulutusjärjestelmiä, eli mm. vaihtaa tietoja koulutuslaitoksista, omistajuus- ja vastuurakenteista sekä luonnollisesti käsitellä päähaasteita pudokkaiden vähentämiseksi.  Näiden lisäksi käsitellään osallistujien yhteistyöideoita. Jokaisen alueen on tuotava vähintään yksi kehittämisidea käsiteltäväksi.
 
Lisätietoja:
seminaarin järjestelyistä vastaava Randi Kristin Svarva, randi.svarva@stfk.no tai Karen Havdal, karen.havdal@stfk.no