Keskipohjola

Seminaari lumenjäähdytyksestä

Sundsvallissa 17.-18. maaliskuuta 2011

Pohjoismaisen ympäristöpalkinnon 2011 saavuttanut innovaatio.

Västernorrlannissa hyödynnetään lumenjäähdytystä esimerkillisellä tavalla.
Lue lisää alla olevasta kutsusta ja ohjelmasta.

Inbjudan och programmetPDF