Keskipohjola

TEM: Suomalaiset kehittämisvyöhykkeet - nykytilaselvitys

TEM on teettänyt ja julkaissut raportin suomalaisista kehittämisvyöhykkeistä, joista Keskipohjola on yksi. Selvityksen tarkoituksena on esitellä suomalaisia kehittämisvyöhykkeitä sekä alueellisia yhteistyöorganisaatioita ja niiden toimintaa. Selvityksen tavoitteena on myös avata vyöhykkeiden välistä keskustelua ja yhteistyötä. Selvitys perustuu haastattelututkimukseen, Turun Seudun Kehittämiskeskuksen VTM Lari Anttosen toimesta.  

Lue tarkemmin Keskipohjolan haasteista sekä vahvuuksista ja mahdollisuuksista, alkaen s. 23.

Selvityksen yhteenvedossa todetaan mm. että yhdistävänä piirteenä kaikissa kehittämisvyöhykkeissä on keskittyminen liikenteen ja logistiikan parantamiseen.
Mutta yhteenvedossa esitetään myös kysymys kuinka paljon vyöhyketoiminnan tuloksellisuuteen luotetaan, jos vyöhyketoiminnan organisoimiseen ei löydy tarpeeksi rahaa. Monessa tapauksessa tavoitteet ja hankkeet ovat hyvin laajoja ja monitahoisia. Riittääkö hankkeiden eteenpäin viemiseen virkamiesten aika ja resurssit?

Julkaisu: http://www.e-julkaisu.fi/suomalaiset_kehittamisvyohykkeet/linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan