Keskipohjola

Tiedote:


Y4 -prosessi käynnistää kansainvälistä toimintaansa Keskipohjolan tuella

Y4-ideologia sai Euroopan laajuista tunnustusta voittaessaan Yrittävä Eurooppa-kilpailun Brysselissä joulukuussa 2006. Menestys kilpailussa osoitti, että Y4 -malli on erinomainen myös muille Euroopan maille. Keskipohjola-komitea puolestaan on hanketoiminnassaan halunnut painottaa elinkeinoelämään ja yrittäjyyteen liittyvää yhteistyötä Keskipohjola -alueella.

Kansainvälinen toiminta on luonnollinen kehitysaskel Y4-prosessille

Keski-Suomen Kauppakamari jätti vuoden 2007 alussa Y4-prosessin puolesta hankerahoitushakemuksen Keskipohjola-komitealle tarkoituksenaan käynnistää Y4 -ideologiasta toimintamallin kansainvälisille markkinoille. Komitea näkikin hankkeessa hyviä mahdollisuuksia laajempaan yhteistyöhön ja myönsi siihen 150 000SEK (n. 16 000e). Ensi alkuun yhteistyösuunnitelma tehdään Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän kanssa.

Toimitusjohtaja Uljas Valkeinen kertoo:
- Keski-Suomen Y4-prosessin tavoitteena on toiminta omassa maakunnassa, yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi. Yrittävä Eurooppa -kilpailun voiton myötä olemme saaneet viikoittain yhteydenottoja ympäri Eurooppaa. Keskipohjolan-komitean tuella voimme nyt yhdessä miettiä mikä on Y4-prosessin kansainvälinen toiminta ja tulevaisuus. On luonnollista lähteä liikkeelle lähinaapureittemme kanssa. Varsinaisen projektin toteuttamiseen esim. Keski-Suomen kauppakamarin resurssit eivät yksin riitä, vaan tarvitsemme Y4-hengen mukaisesti muiden keskisuomalaisten kehittämisorganisaatioiden kansainvälistä osaamista.

Y4-yrittäjyysasiamies Petri Palviainen kertoo:
- Yrittävä Eurooppa -kilpailun voiton kriteereissä innovatiivisuuden ohella oli konseptin monistettavuus ja levitettävyys. Yrittävä Eurooppa -kilpailun tuoma kansainvälinen huomio on hyödynnettävä nyt, asian ollessa tuore. Y4-prosessin kansainvälistymisen myötä viesti Keski-Suomesta, innovatiivisena ja Euroopan yrittäjyysystävällisimpänä maakuntana, on mahdollista levittää konkreettisella tavalla. Kansainvälistymisen myötä tulemme olemaan jatkossakin yrittäjyyden edellytysten ja ilmapiirin kehittämisen kärkimaakunta Euroopassa. Antamalla osaamistamme toisille, saamme myös itsellemme uutta näkemystä ja uusia toimintamalleja.

Pienimuotoista yhteistyötä tehdään jo kuluvana keväänä, kun Stjördalissa, Norjassa järjestetään 12.-14.4. Keskipohjolan nuorten Yrittäjyysseminaari, jonne matkaa myös keskisuomalaisia nuoria. Heidän tehtävänään on tapahtumassa myös kertoa Y4-ideologiasta sekä siitä miten nuoret ovat olleet prosessissa mukana.

Lisätietoa:
Uljas Valkeinen, Keski-Suomen kauppakamari, 050 568 8555, uljas.valkeinen@chamber.fi
Petri Palviainen, Y4-yrittäjyysprosessi, 050 517 1663, petri.palviainen@y4.fi
Virpi Heikkinen, Keski-Suomen liitto, puh. 040 595 0178, virpi.heikkinen@keskisuomi.fi

Tiedote kokonaisuudessaan Word