Keskipohjola

Toimintasuunnitelma 2015 ja Strategia vuosille 2015-17

Keskipohjola-komitea vahvisti joulukuussa Toimintasuunnitelman vuodelle 2015 sekä uuden strategian vuosille 2015-17

Yhteistyön painopisteet

Alla olevat yhteistyöteemat muodostavat pohjan ja luovat edellytykset muille toiminnoille ja erityisille painopisteille:
• Itä-länsi liikenneyhteydet
• Kulttuuri ja pohjoismainen yhteenkuuluvuus

Muut erityiset painopisteet
• Biotalous
• Elinkeinojen kehittäminen (sis. elämyselinkeinot) ja yrittäjyys
• Sosiaalisesti kestävä kehitys

Tavoitteet
Keskipohjola-komitealla on kolme pääasiallista tavoitetta toiminnalleen:
• Keskipohjola-komitea vahvistaa Keskipohjolaa sekä kansallisesti että Euroopan unionissa.
• Keskipohjola-komitea edistää verkostojen kehittämistä
• Keskipohjola-komitea tekee hankealoitteita, sekä osallistuu ja johtaa kehittämishankkeita.


Lue lisää:
Toimintasuunnitelma 2015
KP -strategia 2015-17PDF