Keskipohjola

Toiveita, unelmia ja vaatimuksia Keskipohjolan nuorisovaltuustoilta

Lausunto Keskipohjolan nuorisovaltuustoilta

Tämä lausuntoPDF on tulosta Keskipohjolan nuorisovaltuustojen yhteisestä seminaarista, joka järjestettiin 23.-24.4.2010 Vaasassa.

Keskipohjolan nuorisovaltuustot
• vaativat nuorisodemokratiaa ja toivovat, että poliitikot kuuntelisivat nuoria ja ottaisivat heidät vakavasti.

• haluavat, että nuoret huomioidaan heitä koskevissa päätöksissä.

• toivovat yhteistyötä nuorisovaltuustojen kesken, sekä kansallisesti että kansainvälisellä tasolla.  Nuorisovaltuustot unelmoivat yhteisöllisestä yhteiskunnasta ja että Pohjoismaat työskentelisivät yhdessä nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta.

• vaativat myös rahoitusta ja resursseja nuorisotyölle. Nuoret ovat huolestuneita jatkuvasta nuoriso- ja kulttuuribudjettien pienentämisestä.

Nuorisovaltuustot toivovat myös, että nuoret voisivat auttaa tekemään Keskipohjolasta paremman alueen elää, sekä yleisesti että erityisesti nuorille. Nuoret toivovat alueella myös toimenpiteitä ympäristön ja ilmaston puolesta.  

Jotta nuorten olosuhteita voitaisiin parantaa ja heidän äänensä ja mielipiteensä saataisiin esille, nuorisovaltuustoja pitäisi perustaa kaikkiin kuntiin.

Taustaa:  
keskipohjolan nuorisoverkosto on perustettu vuonna 2009 ja tavoitteena on luoda Keskipohjolan nuorten välille pitkäaikainen kestävä yhteistyö. Nuorisoverkoston tarkoituksena on antaa nuorille kokemusta kansaivälisestä yhteistyöstä ja parantaa elämänlaatua sekä yksilöllisellä tasolla että koko Keskipohjola-tasolla.