Keskipohjola

Elinkeinojen kehittäminen

Keskipohjola-komitea teki vuonna 2009 esiselvityksen koskien yrityshautomoiden yhteistyötä Keskipohjolassa.
Kaikkien Keskipohjola-alueiden yrityshautomot/tiedepuistot ilmaisivat kiinnostuksensa asiaa kohtaa, minkä vuoksi Nordic Innovation Centeriin jätettiin rahoitushakemus. Komitea varasi myös erillistä hankerahoitusta hankkeen toteuttamiseksi v. 2010. Hankkeen tavoitteena oli käynnistää pitkäjänteinen yhteistyö alueen yrityshautomoiden välillä sekä luoda parempia mahdollisuuksia yrityksille ja yrittäjille.