Keskipohjola

Hankkeet

Yleistä


Keskipohjola-komitea toteuttaa toimintaansa tekemällä hankealoitteita, osallistumalla sekä johtamalla hankkeita sekä rahoittamalla kehittämishankkeita. Ajankohtaiset ja toteutetut hankkeet kuvataan näillä sivuilla.

Hankkeiden rahoitus


Keskipohjola-komitea voi myöntää hankerahoitusta sellaisille toiminnoille, jotka vastaavat Keskipohjolan toiminnan painopisteitä ja vaatimuksia.
Jos olette kiinnostuneita yhteistyöstä Keskipohjola-komitean kanssa ottakaa yhteyttä suunnitellessanne toimintoja.

Hakemukset toimitetaan kansliaan.