Keskipohjola

Interreg-ohjelmat

Keskipohjolan yhteistyöalueella on useita EU-ohjelmia, jotka tarjoavat rahoitusmahdollisuuksia kehittämishankkeille. On olemassa kolme ohjelmamuotoa rajayhteistyölle:

A: Rajat ylittävä yhteistyö

Niin kutsutuissa A-ohjelmiassa on rahoitusmahdollisuuksia Ruotsi-Norja -ohjelmassa (ks. linkki Sverige-Norgeprogrammet)linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan sekä Botnia-Atlantica -ohjelmassa (Botnia-Atlanticaprogrammet)linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

B: Valtioiden välinen yhteistyö

Niin kutsutuissa B-ohjelmissa on rahoitusmahdollisuuksia Itämeren -ohjelmassalinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan sekä Pohjoisen Periferian ohjelmassa.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

C: Alueiden välinen yhteistyö

Niin kutsutuissa C-ohjelmissa rahoitusmahdollisuuksia on mm. Interreg IVClinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan, ESPON 2013linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan, Interactlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan sekä Urbactinlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan sisällöissä.