Keskipohjola

Keskipohjola-palkinnot

Keskipohjola-komitea jakaa kulttuurialan palkintoja sekä ympäristö- ja energiapalkintoja.

Keskipohjolan kulttuuripalkinnot
Palkinnoilla on pitkät perinteet ja niiden tarkoituksena on innostaa palkinnonsaajia jatkamaan toimintaansa Keskipohjolan kulttuurityössä.
Keskipohjola-komitea myöntää kaksi palkintoa, joista
1) toinen liittyy vuosittaisten kulttuuripäivien teemaan, ja
2) toinen palkinto on tarkoitettu lapsille ja nuorille (ei temaattinen).

Palkinnot voidaan myöntää kaikille Keskipohjolan toimijoille, niin yksityishenkilöille kuin ryhmille, yhdistyksille ja organisaatioillekin. Kaikki voivat jättää ehdotuksia palkintojensaajista.

Lisätietoa kulttuuripalkinnoista

Pohjolan Vihreä Vyöhyke - Keskipohjola-komitean ympäristö- ja energiapalkinnot
Pohjolan Vihreä Vyöhyke - on Keskipohjola-alueen yhteinen profiili, jolla pyritään lisäämään kestävän kehityksen mukaisiin arvoihin perustuvaa yhteistyötä elinkeinoelämän, maaseudun kehittämisen sekä energia- ja ympäristökysymysten parissa. Tavoitteena on mm. edistää yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä Keskipohjola-alueella sekä vahvistaa alueen profiilia ekologisesti kestävänä alueena.

Palkintojen tarkoitus on edistää pitkäjänteistä ja ekologista toimintaa kestävän kehityksen puolesta Keskipohjola —alueella. Palkinnot voidaan myöntää yksityishenkilöille, organisaatioille tai yrityksille Keskipohjolassa.

Lisätietoa ympäristö- ja energiapalkinnoista