Keskipohjola

Sosiaalinen kestävä kehitys

Sosiaalinen kestävä kehitys on uusi Keskipohjola-toiminnan painotusalue.
Termi tarkoittaa suunnitelmallista yhteiskuntarakentamista, jossa ihmisen tarpeet ja hyvinvointi ovat kaiken lähtökohtana. Tavoitteena on luoda sellaisia ympäristöjä, jotka tukevat yksilön mahdollisuuksia käyttää ja hyödyntää tietoja, taitoja, koulutusta ja terveyttä.
Keskipohjola-komitea haluaa edistää sosiaalista kestävää kehitystä, joka käsittäisi aloitteita sekä kansanterveyden, työllisyyden, nuorten osallistuvuuden että demograafistenkin haasteiden aloilta.

Esimerkki tästä toiminnasta on

Keskipohjolan kansanterveysverkosto

Keskipohjolan Kansanterveysverkosto on yhteishanke komitean kanssa, jossa haetaan ja kehitetään yhteistyötä kansanterveyteen liittyvissä asioissa Keskipohjolassa. Aloite verkoston kehittämiseen tuli Jämtlannin ja Norjan Tröndelagien toimijoilta.

PODD-RA -hanke
Keskipohjola-komitea on osarahoittanut Interreg-hanketta nimeltään PoDD-RA osana verkoston toimintaa. Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä tietoon pohjautuvaa kansanterveyspolitiikkaa. Hankkeen loppuseminaari pidetiin elokuussa 2014, lue lisää hankkeesta: http://www.ntnu.no/hunt/podd-ralinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
PODD-RA: Political Decisions on Determinants –Research Area (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt)

Lisätietoja verkoston koordinaattorilta:
Göran Hallman, Folkhälsopolitisk Strateg Regionförbundet Jämtlands län, Sverige
goran.hallman(at)regionjamtland.se