Mittnorden

Verksamhet

Mittnordenkommittén samarbetar med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserad på gemensamma regionala utvecklingsintressen.

Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

 

Mittnordenkommitténs prioriterade områden för gränsöverskridande samarbete är:

Övergripande:
• Öst-västliga förbindelser (Infrastruktur)
• Kultur

Specifikt:
• Bioekonomi
• Landsbygdsutveckling och sociala innovationer
• Folkhälsa


Mittnordisk samverkan 2015-17PDF