Mittnorden

Bioekonomi

Nordens gröna bälte
är en gemensam profil för Mittnorden som har vuxit fram ur behovet av samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende energi- och miljöfrågor. All verksamhet som bedrivs inom Mittnorden för att säkerställa framtida generationers välfärd är på ett naturligt sätt del av Nordens gröna bälte.

Priser
Syftet med Mittnordenkommitténs priser inom energi och miljö är att främja företagande och skapande av nya arbetstillfällen i Mittnorden samt att stärka områdets profil som en ekologiskt hållbar region.

Målsättningen med priserna är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för en god miljö och hållbara energilösningar.

Information om nomineringsprocessen år 2016

Pristagare Nordens Gröna Bälte 2007-2015

 

Ny utlysning av NGB-priset kommer under februari.


Mittnordenkommitténs miljö- och energiarbetsgrupp (2017):
Gunnar Fackel (ordf, Jämtland Härjedalen)

Erik Noaksson (Region Jämtland Härjedalen)

Jimmy Anjevall (Region Jämtland Härjedalen)

Per Erik Sorås (Sør-Trøndelag)
Rune Hedegart (Nord Trøndelag)
Olle Bertilsson (Landstinget Västernorrland)
Hannu Koponen (Mellersta Finlands förbund)
Politisk rapportör: Peter Boström