Mittnorden

Kultur 

Samarbetet inom kultur och upplevelsenäringarna har långa traditioner inom Mittnordenkommittén. Kultursamarbetet har varit fruktbart och det har skapats ett forum där konstnär och kulturarbetare samt publiken har mötts.

Mittnordiska kulturdagarna

 

Kulturarbetsgrupp

Kulturarbetsgruppen leds av ordförande Märta Molin.
Följande medlemmar deltar i gruppen:

 

Västernorrland
Märta Molin, kulturchef
Landstinget Västernorrland
E-post: marta.mollin@rvn.se

 

Trøndelag fylkeskommune
Knut Vik, rådgivare
Tel. +47 7386 6011,
E-mail: knuwi@trondelagfylke.no

 

Astrid Fuglås

E-mail: astfu@trondelagfylke.no
+47 996 02 773 
  
Jan Inge Yri

janyr@trondelagfylke.no

 

Ragnhild Kvalø, fylkeskultursjef
Telefon: +47 74 11 12 7,
E-mail: ragkva@trondelagfylke.no

 

Region Jämtland Härjedalen  

Jimmy Eriksson
Tel. +46 63 14 67 03
E-mail: jimmy.eriksson@regionjh.se

Ingrid Printz
Tel. +46 63 14 76 86
E-mail: ingrid.printz@regionjh.se


Österbotten
Tarja Hautamäki, kulturchef, Österbottens förbund
Tel. +358 6 320 6542
E-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

 

Ann-Maj Björkell-Holm, kulturchef
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur / KulturÖsterbotten
E-post: ann-maj.bjorkell-holm@kulturosterbotten.fi