Mittnorden

Kultur 

Samarbetet inom kultur och upplevelsenäringarna har långa traditioner inom Mittnordenkommittén. Kultursamarbetet har varit fruktbart och det har skapats ett forum där konstnär och kulturarbetare samt publiken har mötts.

Kulturplan 2015-17PDF

Mittnordiska kulturdagarna

 

Kulturarbetsgrupp

Kulturarbetsgruppen leds av ordförande Märta Molin.
Följande medlemmar deltar i gruppen:

Västernorrland
Märta Molin, kulturchef
Landstinget Västernorrland
E-post: marta.molin@lvn.se

 

Sör-Tröndelag
Knut Vik, rådgivare
Tel. +47 7386 6011,
E-mail: knut.wik@stfk.no

 

Astrid Fuglås

E-mail: astrid.fuglas@stfk.no
+47 996 02 773
 
Nord-Tröndelag 
Jan Inge Yri

jan-inge.yri@ntfk.no

 

Ragnhild Kvalø, fylkeskultursjef
Telefon: +47 74 11 12 7,
E-mail: ragnhild.kvalo@ntfk.no

 

Region Jämtland Härjedalen  

Jimmy Eriksson
Tel. +46 63 14 76 99
E-mail: jimmy.eriksson@regionjh.se

Ingrid Printz
Tel. +46 63 14 76 86
E-mail: ingrid.printz@regionjh.se


Österbotten
Tarja Hautamäki, kulturchef, Österbottens förbund
Tel. +358 6 320 6542
E-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

 

Ann-Maj Björkell-Holm, kulturchef
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur / KulturÖsterbotten
E-post: ann-maj.bjorkell-holm@kulturosterbotten.fi 

Mellersta Finland
Raija Partanen, projektchef, Mellersta Finlands förbund
Tel. +358 40 595 0139,
e-post raija.partanen@keskisuomi.fi