Mittnorden

Kultur 

Samarbetet inom kultur och upplevelsenäringarna har långa traditioner inom Mittnordenkommittén. Kultursamarbetet har varit fruktbart och det har skapats ett forum där konstnär och kulturarbetare samt publiken har mötts.

Mittnordiska kulturdagarna

 

Kulturarbetsgrupp

Kulturarbetsgruppen leds av ordförande Märta Molin.
Följande medlemmar deltar i gruppen:

 

Västernorrland
Märta Molin, regional utvecklingsdirektör
Region Västernorrland

Tel. +46 611 802 74 
E-mail: marta.molin@rvn.se

 

Maria Oldenmark, tf kulturchef

Region Västernorrland
Tel. +46 611 802 63
E-mail: maria.oldenmark@rvn.se

 

Trøndelag
Knut Vik, rådgivare

Trøndelag fylkeskommune
Tel. +47 7386 6011,
E-mail: knuwi@trondelagfylke.no

 

Astrid Fuglås

E-mail: astfu@trondelagfylke.no
+47 996 02 773 
  
Jan Inge Yri

janyr@trondelagfylke.no

 

Ragnhild Kvalø, fylkeskultursjef
Telefon: +47 74 11 12 7,
E-mail: ragkva@trondelagfylke.no

 

Jämtland Härjedalen  

Jimmy Eriksson

Region Jämtland Härjedalen
Tel. +46 63 14 67 03
E-mail: jimmy.eriksson@regionjh.se

Ingrid Printz, kulturchef

Region Jämtland Härjedalen
Tel. +46 63 14 76 86
E-mail: ingrid.printz@regionjh.se


Österbotten
Tarja Hautamäki, kulturchef

Österbottens förbund
Tel. +358 6 320 6542
E-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

 

Ann-Maj Björkell-Holm, kulturchef
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur / KulturÖsterbotten
E-post: ann-maj.bjorkell-holm@kulturosterbotten.fi