Mittnorden

Mittnordiska Arkeologidagarna

Man har arrangerat Mittnordiska arkeologidagar fem gånger hittills, och år 2013 var sjätte gången.

Mittnordiska arkeologidagar 3-5 oktober 2013 Stiklestad

Arkeologidagarna genomfördes i Stiklestad Nasjonale Kultursenter 3-5 oktober 2013 med tema “Spor etter frykt, tvang, håp og glede: Hva kan arkeologisk materiale fortelle om tro og verdesbilde?”.

Rapporten från dagarna.PDF


De Mittnordiska Arkeologidagarna 2010 ägde rum i Jämtland, på Jamtli i Östersund. Under tre dagar samlades konferensdeltagare från Norge, Sverige och Finland för att ta del av aktuell arkeologisk forskning inom Mittnorden.

Dagarna lockade 91 personer till Östersund och deltagarna påpekade bland annat att konferenser av detta slag är värdefulla mänskliga möten eftersom de både presenterar de stora linjerna och de små, spännande detaljerna och därigenom blir givande för både "amatören" och den professionella arkeologen.

Årets tema var "Människor i ett mångfacetterat Mittnorden åren 700-1200. Samhälle i förändring — vikingatid, internationalisering, religionsskifte och riksbildning". Under två dagar framträdde nordiska forskare och belyste vikingatidens Mittnorden ur sin synvinkel. Föredragen sträckte sig geografiskt från Nord- och Sör-Tröndelag i väster, via Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige, över Österbotten och till Mellersta Finlands sjödistrikt i öster. Konferensen ägde rum på Jamtli, som är länsmuseum för Jämtlands län. Programmet innehöll också en exkursion på fornminnesrika Frösön med omgivningar.

Rapporten från dagarna. PDF

Information om konferensen finns även på Jamtlis hemsida www.jamtli.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor besvaras av:
- Ove Hemmendorff, tel +46(0)63 150129, ove.hemmendorff@jamtli.com eller
- Anders Hansson, tel +46(0)63 150174, anders.hansson@jamtli.com