Mittnorden

Filmnätverket

Kommitténs kulturgrupp har under 2013 etablerat ett nätverk inom filmområdet i Mittnorden, filmområdet innehåller tydlig samarbets- och utvecklingspotential.

Filmgruppen har presenterat tre huvudsakliga områden, delprojekt, att arbeta vidare med:
- Mid Nordic Film Pitchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Ett återkommande filmpris som syftar till att stötta unga filmare. (Norge huvudansvarig.). Implementerats 03/2014.

- Mid Nordic Film Distribution – Ett gemensamt program med filmer producerade i de mittnordiska regionerna som kan turnera i Mittnorden. Det välkomnas av filmfestivaler. (Finland huvudansvarig.) Se www.filmscrossing.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

- Mid Nordic Film Funding Symposium – För att lyfta frågan om filmfinansiering och coproduction mellan länder. Viktigt att politiker medverkar. Mittnordenkommittén kan vara huvudarrangör för ett sådant symposium. (Sverige huvudansvarig.)


Läs också:  Mid Nordic Film/Midtnorsk Filmsenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster