Mittnorden

Kartläggning av gästkonstnärsresidens i Mittnorden

Artist-in-residence program och andra möjligheter till gästkonstnärsverksamhet finns i många länder. Residensverksamheten ger konstnärer möjlighet till kreativ verksamhet i en ny omgivning, i ett annat land.

Läs mer om den första kartläggningen av gästkonstnärsresidens i MittnordenPDF (version 2014). Kartläggningen kompletteras vid behov.

Mer information av kulturgruppen.