Mittnorden

Kulturarbetsgrupp

Kulturarbetsgruppen leds av ordförande Märta Molin.
Följande medlemmar deltar i gruppen:

 

Västernorrland
Märta Molin, kulturutvecklare
Landstinget Västernorrland
E-post: marta.molin@lvn.se

 

Linda Norlander Frisk, kultursamordnade
Landstinget Västernorrland
E-post: linda.nordlander.frisk@lvn.se

 

Sör-Tröndelag
Knut Vik, rådgivare
Tel. +47 7386 6011,
E-mail: knut.wik@stfk.no

 

Astrid Fuglås

E-mail: astrid.fuglas@stfk.no
+47 996 02 773
 
Nord-Tröndelag 
Jan Inge Yri

jan-inge.yri@ntfk.no

 

Ragnhild Kvalø, fylkeskultursjef
Telefon: +47 74 11 12 7,
E-mail: ragnhild.kvalo@ntfk.no

 

Region Jämtland Härjedalen  

Jimmy Eriksson
Tel. +46 63 14 76 99
E-mail: jimmy.eriksson@regionjh.se

Ingrid Printz
Tel. +46 63 14 76 86
E-mail: ingrid.printz@regionjh.se


Österbotten
Tarja Hautamäki, kulturchef, Österbottens förbund
Tel. +358 6 320 6542
E-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

 

Ann-Maj Björkell-Holm, kulturchef
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur / KulturÖsterbotten
E-post: ann-maj.bjorkell-holm@kulturosterbotten.fi 

Mellersta Finland
Raija Partanen, projektchef, Mellersta Finlands förbund
Tel. +358 40 595 0139,
e-post raija.partanen@keskisuomi.fi