Mittnorden

Mittnordiska Kulturpris 2018

Inbjudan att nominera pristagare till Mittnordiska Kulturpris 2018 senast 8 maj.

 

För att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden utlyser Mittnordenkommittén årligen två kulturpriser:

 

1) Kulturpris med tematisk inriktning 2018 - Mittnordiska kulturdagarna museum och kulturarv.

Kulturpriset kan tilldelas privatpersoner, grupper, organisationer, föreningar, stiftelser eller andra konstellationer inom Mittnordenområdet som genom årets tema, museum och kulturarv, på ett innovativt och föredömligt sätt har bidragit till
1. utveckling av kulturarvspedagogiska metoder och modeller
2. inkludering av nya målgrupper
3. samt på annat sätt har bidragit till samhällsnytta och regional utveckling

 

2) Barn och ungdomspris  2018
Mittnordenkommittén delar ut ett kulturpris till barn och unga i samband med årets mittnordiska kulturdagar. Priset kan tilldelas alla under 26 år i Mittnordenområdet, såväl privatpersoner, grupper och organisationer, som är aktiva inom kulturområdet. Priset är ett allmänt kulturpris, utan tematisk inriktning.

Kulturpris barn och unga - svPDF

Kulttuuripalkinto lapset ja nuoret - fiPDF

 

Nomineringsblanketten ska tillsammans med motivering utifrån
ovanstående kriterier vara Mittnordiska Kulturarbetsgruppen tillhanda senast 8 maj 2018. Båda priserna är på 30 000 svenska kronor. Utdelning sker vid Mittnordiska
Kulturdagar i Region Jämtland Härjedalen, Sverige 26-28 sep 2018.