Mittnorden

Mittnordiska Kulturpris 2017

Inbjudan att nominera pristagare till Mittnordiska Kulturpris 2017 senast 26 maj

 

För att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden utlyser Mittnordenkommittén årligen två kulturpriser:

 

1) Kulturpris med tematisk inriktning 2017 är temat för de Mittnordiska kulturdagarna historisk teater och berättande sammankopplat med historia och kulturarv. Kulturpriset kan tilldelas privatpersoner, grupper eller organisationer inom Mittnordenområdet som på ett föredömligt sätt bidragit till utvecklingen av årets tema. Priset kan delas ut till olika kategorier verksamma inom temat, allt ifrån författare och kompositörer till grupper eller föreningar i civilsamhället. 

 

2) Barn och ungdomspris
Detta kan tilldelas alla under 26 år i Mittnordenområdet
, såväl privatpersoner,
grupper och organisationer, som är aktiva inom kulturområdet. Priset är ett allmänt kulturpris, utan tematisk inriktning. Aspekter som särskilt beaktas är kulturverksamhet på ungas villkor, den mittnordiska kontexten och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.

 

Nomineringsblanketten ska tillsammans med motivering utifrån
ovanstående kriterier vara Mittnordiska Kulturarbetsgruppen tillhanda senast 26 maj 2017. Båda prisen är på 30 000 svenska kronor. Utdelning sker vid Mittnordiska
Kulturdagar i Trøndelag fylkeskommune, Norge, augusti 2017.