Mittnorden

Baltic Energy -projekt (2012-14)

Mål: Det övergripande målet med detta Botnia-Atlantica -projektet är att visa på nya småskaliga sätt att producera miljöanpassad energi, samt att lyfta fram näringslivets producenter av denna energi och på så sätt skapa nya marknader för dessa oftast små- och medelstora företag.

Fokusområden
Miljöanpassad kyla och värme:
•    delprojektets mål är att sprida de befintliga miljöanpassade och effektiva energilösningarna i västernorrland (snökyla och älvkyla) och österbotten (sedimentvärme och lågtemperaturenerginät samt bränsleceller och mikroturbiner baserade på deponigas).
•    främja miljöanpassade metoder för produktion av kyla.

Mikroproduktion av el:
•    skapa ett samarbete kring miljöanpassad energiproduktion mellan företag och med potentiella brukare i österbotten och västernorrland.
•    långsiktigt skapa ett hållbart utbud av förnyelsebar mikroproduktion av el.
•    öka produktion av egenproducerad förnyelsebar el.

Öka intresset för energi- och klimatåtgärder:
•    Öka intresset för energi- och miljöfrågor och konkreta klimatåtgärder hos:
•    Offentliga organisationer, småföretagare, fastighetsägare samt allmänhet
•    Utbyte mellan visitors centers med syfte att skapa besökskoncept

Partners i projektet: Mittnordenkommittén, Samordnande stödmottagare (leadpartner) Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen, Kommunförbundet Västernorrland, Hemab, Oy Merinova AB, Oy Katternö AB, Österbottens förbund

Mer info på: www.balticenergy.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster