Mittnorden

Öst-västliga kommunikationer

Förstudien En bredare korridoröppnas i nytt fönster (Kontigo, 2015)

Infrastrukturarbetsgruppen (2017):
Jan Molde (ordf, Jämtland)
Roger Wetterstrand (Länsstyrelsen Västernorrland)

Henric Fuchs (Landstinget Västernorrland)

Christin Borg (Länsstyrelsen Västernorrland)  

Sidsel Bryne (Nord Trøndelag)
Oddveig Kipperberg (Sør-Trøndelag)
Tero Voldi (Österbotten)
Politisk rapportör: Margareta Winberg och Anna-Karin Sjölund

Mittnordenkommittén planerade och genomförde (2010-13) i nära samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrlands län ett projekt inom Östersjöprogrammet för hela den Mittnordiska transportkorridoren samt ett projekt inom Botnia-atlanticaprogrammet med fokus hamn och sjöfart.

Projekteringen genomfördes i huvudsak med hjälp av utomstående expertis och i nära samspel med projektpartners samt näringen (NECLA).

Mer information om NECL II - Midnordic Green Transport Corridorlänk till annan webbplats