Mittnorden

Öst-västliga kommunikationer

Mittnordenkommittén planerade och genomförde (2010-13) i nära samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrlands län ett projekt inom Östersjöprogrammet för hela den Mittnordiska transportkorridoren samt ett projekt inom Botnia-atlanticaprogrammet med fokus hamn och sjöfart.

Projekteringen genomfördes i huvudsak med hjälp av utomstående expertis och i nära samspel med projektpartners samt näringen (NECLA).

Mer information om NECL II - Midnordic Green Transport Corridorlänk till annan webbplats