Mittnorden

Social hållbarhet

Social hållbarhet är Mittnordenkommitténs nya prioriterade samarbetsområde.
Det handlar om att på lång sikt bygga ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum. Målsättningen är att skapa stödjande miljöer där individen kan tillgodogöra sig kunskap, kompetens, utveckling och hälsa.
Mittnordenkommittén vill bidra till en socialt hållbar utveckling som omfattar initiativ gällande folkhälsa, sysselsättning, ungdomars delaktighet samt som tacklar de demografiska utmaningarna.

Ett exempel på arbetet inom detta område är

Mittnordens FolkhälsoNätverk

MittNordens FolkHälsoNätverk är ett projekt som görs i samarbete med Mittnordenkommittén för att utveckla formerna för samverkan och kunskapsspridning av folkhälsoarbete inom Mittnordenkommitténs område. Initiativet för nätverket togs av aktörer i Jämtland och Tröndelag.

PODD-RA -projekt
Mittnordenkommittén har delfinansierat Interreg -projektet PoDD-RA som del av det Mittnordiska folkhälsonätverket. Projektets huvudidé har varit: Hvordan oppnå en mer kunnskapsbasert folkehelsepolitikk?

Projektet hade sin slutkoferens i augusti 2014 i Trondheim, mer information: http://www.ntnu.no/hunt/podd-ralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
PODD-RA: Political Decisions on Determinants –Research Area (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt)

Mer information och Ansvarig för utvecklandet av nätverket är:
Göran Hallman, Folkhälsopolitisk Strateg Regionförbundet Jämtlands län, Sverige
goran.hallman(at)regionjamtland.se